Regler för lekplatser

by 1375695474 on 30/08/2013


Runt om i landet finns det många lekplatser, med olika sorters redskap och leksaker. De flesta bostadsområden har en eller flera spridda mellan husen. Detta är verkligen till nytta och glädje för de barn som bor runt omkring.

MA74-lekplatsBarn har behov av en plats där de kan leka och rasa ut. Faktum är att detta är en viktig del av deras utveckling, speciellt i dagens elektroniska samhälle. Övervikt bland barn har ökat de senaste åren, och man uppmuntrar därför till fysisk aktivitet. För att skydda barnen finns det dock flera regler och lagar om hur lekplatser ska se ut. Man utför en besiktning för att försäkra sig om att lagen uppfylls.

En av de största farorna med lekplatser är att barnen kan skada sig när de faller ner från de olika klätterställningar som brukar finnas. Lagen säger att man ska göra vad man kan för att begränsa allvarliga olyckor. Detta innebär att underlaget måste vara mjukt nog att ta emot stötarna. Det vanliga är att man använder sig av sand, trädflisor eller mjuka plattor. Ibland blandar man de olika materialen, beroende på under vilka lekställningar de behövs.

Man mäter också storleken på de nät och hål som finns på lekplatser. Små barn ska inte kunna ramla igenom, och heller ska man inte kunna fastna med huvudet. Strypning eller hängning har förekommit, så en besiktning av dessa redskap är fundamental. Det gäller att hitta en balans mellan vad barn behöver för att kunna få uttryck för sin fantasti på en lekplats, och vad som kan vara farligr för dem.

Varje år gör man en besiktning av lekplatser, denna utförs av en legitimerad person. En kopia av denna besiktning ska förvaras av fastighetsägaren. I tillägg uppmuntras fastighetsägaren att utföra flera kontroller under årets lopp. En daglig titt för att försäkra sig om att en lekplats är ren och att det inte finns några synliga problem. Varje månad eller kvartal kan man göra en lite närmare besiktning och pröva de olika delarna av lekplatsen. Barns säkerhet är en viktig del av underhållet av en fastighet och bör inte försummas.

När en besiktning av lekplatser visar på allvarliga fel bör dessa åtgärdas omgående. Om det inte är livsfarligt kan man ha lite längre tid på sig, men bör göra något åt det inom en månad. Säkra, fina lekplatser förhöjer värdet på lägenheter, så det ligger i allas intresse att hålla rent och inte förstöra redskapen.

Previous post:

Next post: