Viktigt att kunna läsa av lätt och rätt

by 1375695474 on 03/01/2013

displayFör att kunna bäst kunna kontrollera flödet på de många olika maskiner man har i en industri, använder man sig ofta av en processdisplay.

Det är vanligt att man måste kunna veta exakt vilken temperatur eller spänning en viss maskin har. Dessa displayer måste vara tydliga, exakta och lätta att läsa av.

En processdisplay kommer med olika antal siffror och marginaler. Ibland behöver man veta mätvärdet på en hundradel eller till coh med mindre. Beroende på var man använder processdisplayen så kan den ha stora eller små siffror. Detta gör att man inte behöver komma så nära för att kunna läsa av den, eftersom displayen kan ses även på avstånd. Man brukar även installera ett filter för att ta bort eventuella störande ljud eller brummande från displayen.

Med en vanlig grafisk display kan man se både bilder och text, som exempel kan nämnas en normal TV eller dataskärm. När det kommer till alfanumeriska displayer är de dock programmerade till att bara visa siffror och bokstäver. De har alltså framställts för att relatera numerisk information och inget annat. Detta gör dem lämpliga för en processdisplay som ju bara behöver visa mätresultat. De värden som registreras kan också lagras så den över tid kan visa max och minimum värden.

En processdisplay kan antingen göras med LCD- eller LED skärm. Det finns för- och nackdelar med båda två. För att underlätta installationen görs de numera inte så djupa utan man kan lätt montera in dem. Om man ska använda en processdisplay i mycket våta utrymmen kan man få dem med ett speciellt hölje som är stänksäkert. Likaså kan man få dem väl skyddade om de ska användas under lite tuffare förhållanden. En del displayer kommer med pekskärm, vilket gör dem ännu lättare att använda.

Innan man börjar använda en alfanumerisk display måste man programmera den. Varje display  har binära koder som man måste knappa in, det följer med instruktioner när man köper den. Alla siffror och bokstäver har en viss kod, men man brukar även kunna programmera in sina egna tecken. Därefter kan displayens minne tyda de impulser den får och visa upp dem på processdisplayen.

Det är ytterst viktigt att kunna övervaka de olika delarna av en maskin. Man kan undvika svåra olyckor genom att ha en väl fungerande processdisplay. En kontrollör ska lätt kunna se vad som händer, med passande precision. Det finns processdisplayer med olika tekniska funktioner, mer eller mindre avancerade.

 

Previous post:

Next post: