Vad gäller vid uppsägningar enligt advokatbyråer

by 1375695474 on 15/05/2019

Det finns flera lagar som kontrollerar anställning och uppsägning. För att inte tala om alla de avtal som förhandlats fram mellan de olika fackförbunden. Både de anställda och företaget har sina rättigheter samt skyldigheter. Ingen ska bli särbehandlad eller diskriminerad. Men ibland så hamnar du lite mellan olika avtal eller lagar. Eller så är det inte så lätt att förstå vad som egentligen gäller. Då kan du behöva hjälp av en jurist. 

Helt klart ska en uppsägning inte ske på vilken grund som helst. Det måste finnas en anledning till att en anställd förlorar jobbet. Men det finns vissa situationer där en arbetstagare måste vara försiktig. För annars kan de bli stämda eller anmälda för att ha gjort fel. Därför ska du aldrig göra något utan att samarbeta med din advokatbyrå, i alla fall när det handlar om anställningar på en viss nivå som inte är helt klart definierade. 

Bra hjälp när den behövs

Många företag har en advokatbyrå som de anlitar kontinuerligt. Även flera privatpersoner har en jurist eller advokat som följer dem genom livet. För det uppstår hela tiden frågor eller situationer där du måste veta exakt vad lagen säger. Annars kan du lätt förlora både pengar och annat som är värdefullt för dig. Mer om RiVe Juridiska går att läsa på nätet. 

Genom att anlita en byrå så får du ett lite bredare utbud av advokater. Det finns alltid någon tillgänglig som kan det du har problem med. Det är klart att det kan vara skönt att ha kontakt med en och samma person. Men hen kan i sin tur ta hjälp av kollegorna att handskas med problemet. En advokat måste vara intresserad av sitt arbete. Förkovra sig och hänga med när något nytt kommer ut. Läsa och lära sig kontinuerligt, för att sedan kunna tillämpa det på kundernas situationer. Företagsinformation finns på den här sidan och är lätt att hitta.

Ta hand om de har behov

Det finns alltså flera situationer när du bör anlita en advokat. Ett företag som vill säga upp någon måste ha en väldigt god grund för att göra det. Du kan inte bara ha en känsla eller uppfattning om någon utan det måste kunna uttryckas i skrift. Speciellt känsligt är det om du anser att den anställde inte riktigt lever upp till sina arbetsuppgifter. Då är det viktigt att du söker laglig hjälp för att kunna byta ut den personen på ett korrekt sätt. 

Ofta sätter man igång en PIP, Performance Improvement Plan, eller en chans att förbättra sig. Om den anställde fortfarande inte riktigt klarar av sina arbetsuppgifter så kanske du kan avskeda dem. Men gör ingenting utan att din advokat godkänt det, för avtalen är komplicerade. Det handlar ju om att skydda folk mot att bli uppsagda av mindre bra anledningar. Om det hela inte är kontrollerat av lagen kan ju vem som helst bli av med jobbet. 

Att skydda de som har behov är andan i många lagar. Därför finns också möjligheten att anmäla till och med statliga administrationer om de inte fullföljer det de ska. Här kan kunniga personer verkligen vara till hjälp eftersom de vet när ett fel har begåtts. De grundar inte sina åsikter på personliga uppfattningar utan kan ta fram vilken lag som ska tillämpas på en viss situation. Eskilstuna-Kuriren skriver här om hur jurister och advokater står upp för de som behöver hjälp i samhället. 

Dags att byta jobb

Nu är det inte alltid en uppsägning som får dig att gå vidare i arbetslivet. Ibland kan det vara dags att sadla om. En del söker sig till vuxenutbildningar eller startar eget. Allt för att kunna uppfylla sina drömmar. Ibland har du ju valt ett yrke vid ung ålder men känner efter ett par årtionden att det är läge för en förändring. Eller så handlar det om att gå vidare inom samma sektor. Flera nya poster kan också bli lättare att hantera om du har en viss utbildning i botten. Så kan en jurist välja att utveckla karriären genom nya utmaningar. Läs mer på den här sidan på Realtid.se

Det är likadant för jurister som alla andra. Ibland vill du ha en ny utmaning. Förnya dig på jobbet och kanske gå in på en något annorlunda väg. En jurist som väljer att jobba med politik kan använda sina kunskaper inom lag och rätt. Många sjuksköterskor går vidare och specialiserar sig, antingen inom vården eller administration. Det är lättare att jobba med en viss yrkesgrupp som vägledare om du en gång varit i samma situation. En kvinna som fött barn kan jobba som doula, för hon vet vad det handlar om. 

Följa lagens långa arm

Det viktiga är att anställningar och uppsägningar är reglerade av lagen. Du ska kunna göra som du vill, men inom vissa ramar. Alla har ett ansvar mot sina medmänniskor, och det går igen i hela samhället. Det är inte bara arbetsgivaren som måste respektera de anställda och deras rättigheter, även de anställda har sina skyldigheter. Hela tiden så är det baserat på att man ger och tar. Du ger något på jobbet och får betalt för det. Det är egentligen en självklarhet att du inte ska kunna bli uppsagd hur som helst.

Men ofta så är det alltså i de lite gråare zonerna som det kan bli komplicerat. Att betala en hög lön till någon som inte riktigt levererar det du hade hoppats på kan bli dyrt. Men du kan inte bara anställa någon ny, utan allt måste skötas enligt lagens långa arm. I längden så lönar det sig att känna till lagarna. Att ha ett nära samarbete med din advokatbyrå och se till att allting sköts på rätt sätt. Du riskerar inte att bli anmäld eller stämd, utan kan lugnt jobba vidare med ny personal. Det samma gäller någon som inte trivs med sitt jobb eller har hittat något nytt. Genom att säga upp sig inom ramarna för de avtal som finns så lägger du grunden för att bli fri att söka dig vidare dit du egentligen vill vara. 

Previous post:

Next post: