Umeå anordnar minneshögtider

by 1375695474 on 03/10/2019

Minneshögtider är ofta förknippade med svåra situationer. Det är dock även ett tillfälle för reflektion. Sveriges befolkning har en förmåga att sluta samman efter att något tragiskt har inträffat. Umeå är en stad vars befolkning ställer upp för varandra under svåra tider.

Umeås historia sträcker sig långt bakåt i tiden. Dess befolkning har kanske fått kämpa lite hårdare än vad man har gjort i andra delar av landet, speciellt under 1700- och 1800-talet. Kylan och det långa avståndet till huvudstaden är två faktorer som gjorde vardagslivet lite hårdare. Idag har staden dock ett bättre välfärdssystem som skyddar medborgarna. Stadens privata näringsliv har även gjort sig kända som pålitliga och innovativa. Du kan alltid lita på Taxi Umeå.

Flygplansolyckan

Under sommaren 2019 drabbades Umeå av en svår flygplansolycka. Nio personer som skulle hoppa fallskärm kraschade och samtliga personer avled. De omkomna hade ingen möjlighet att sig ut på grund av det snabba händelseförloppet. Staden slöt upp bakom offrens familjer och anordnade flera minnesstunder. 

  • Flera kyrkor i kommunen anordnade minnesstunder redan dagen efter. Prästerna pratade om vikten av att bära sorgen tillsammans. Många som deltog i minnesstunderna var inte direkt påverkade av kraschen. De kom dock ut i stora nummer för att visa solidaritet.
  • En privatperson vid namn Jenny anordnade en minnesstund på egen hand dagen efter olyckan. Hon var en av många som visade vad det betyder att vara umeåbo. Hon var inte direkt påverkad av kraschen. Hon menar dock att staden är liten, och att alla har någon slags anknytning till personerna som dog. 
  • Även kommunledningen visade stor solidaritet med det som hade hänt. De menar att hela regionen sörjer en olycka av den här magnituden. De lovade vidare att stötta de anhöriga så länge som det behövs. 
  • De lokala myndigheterna var även delaktiga i att upprätta ett kriscenter i samband med olyckan. Alla som var i behov av stöd kunde vända sig till centret. Sammanfattningsvis kan man säga att myndigheterna tog sitt ansvar i tragedin.   

I efterspelet av olyckan kunde man konstatera att flygplanet hade brister. Planets modell var egentligen inte kördugligt enligt europeisk standard. Haverikommissionen kunde även komma fram till att planet var för tungt. En anledning till detta var att det fanns för tung last i den bakre halvan av planet.

Internationellt engagemang 

Umeå är också en stad där man visar internationellt engagemang. För inte alltid för länge sedan höll man en manifestation för den Sydafrikanske ikonen Nelson Mandela.

Det var stadskyrkan som tog initiativet till att hedra Mandela. De menar att Nelson under sin livstid visade många av kyrkans budskap i sina handlingar. Hans eviga kamp för att varje människa ska vara fri är ett exempel. Ett annat exempel är hans tro på människors likavärde.

Minnesstudenten var inte endast en tid för sorg i samband med hans bortgång. Kyrkan hade även anordnat med uppträdanden, där en del artister kommer från Sydafrika.  

Även riksmedia har skrivit om minnesstunder i Umeå. Ett exempel är när Expressen berättar om en minnesceremoni i Umeå. 

En stad som lär sig av tragedier

I Umeå finns det ett anrikt universitet. Högre utbildning har dock inte alltid varit en självklar sak i staden. Som vi tidigare har nämnt är Umeås historia präglad av människor som är villiga att jobba hårt. Faktum är att i princip hela staden brann ner i mitten av 1800-talet. Efter detta har man kommit tillbaka starkt. Men vad har man lärt sig av sin historia?

På Umeå Universitet kan du gå en kurs som hjälper dig att hantera kriser. Det kan exempelvis handla om ett land som har drabbats av en naturkatastrof. Det kan också handla om att gå vidare ifrån ett inbördeskrig.

Kursens fokus ligger på att återuppbygga vitala samhällsinstitutioner under svåra tider. Kursen tar avstamp i två olika perspektiv. Ett perspektiv fokuserar helt på den politiska delen i att återuppbygga ett land. Den andra delen fokuserar det geografiska perspektivet.

  • Det politiska perspektivet lär dig mer om den sociala aspekten av en kris. Det kan exempelvis handla om hur man återupprättar demokratin. Det ekonomiska perspektivet är även viktigt i det här avseendet. Alla länder måste ha en god ekonomi för att kunna ta sig ur en kris.
  • Det geografiska perspektivet handlar mer om omvärldsläget. Ett land i kris behöver ha goda relationer med andra länder för att komma på fötter igen. Vissa regioner i världen är dock instabila. För att kunna lösa problem krävs då extra bra relationer, både internt och med andra länder.

Snabbfakta om Umeå

I Umeås tätort bor det strax under 90 000 människor. Kommunen har i sin tur strax under 130 000 innevånare. Staden har växt kraftigt under den senare delen av 1900-talet. Idag titulerar man sig som Norrlands huvudstad. Umeå är den största staden i Norrland och man har ett starkt näringsliv.

Under senare år har kulturen växt sig stark i Umeå. Kommunen har gjort flera satsningar på att profilera sig i frågan, bland annat genom att finansiera festivaler. Det finns också ett gott utbud av museum och konstgallerier.

Umeå Universitet har ett brett utbud av kurser och program. Det är ett av få universitet i Sverige som både får utbilda läkare och jurister. De tillhandahåller också ett mycket populärt psykologprogram.

På sidan bastatesten.se får du reda på vilka universitetsprogram som är bäst.

Ur ett negativt perspektiv har Umeå en bostadsbrist. Sveriges Radio rapporterar om funktionshämmades situation i Umeå. Det är givetvis mycket negativt att inte ens kunna tillhandahålla bostäder till de som är mest utsatta i samhället. Viktigt att poängtera är dock att samtliga kommuner i Sverige dras med någon form av problem.

Previous post:

Next post: