Så undviker du onödiga kostnader för felrekryteringar 

by 1375695474 on 31/05/2017

85-6-1-undvik-onodiga-kostnader-rekrytering

Rekrytering är en stor del av alla verksamheter. Det spelar ingen roll om det rör sig om den offentliga eller privata sektorn- det behövs alltid ny personal. Samtidigt så är det viktigt att inte få fel person till posten. Det kan ibland vara värre än att inte ha någon alls. Därför är verktygen eller metoderna för att rekrytera något som bör tas på allvar.

Idag finns det olika möjligheter för jobbsökande att komma i kontakt med ett företag eller administration. Ibland sker det genom rena annonser där alla sökande måste skicka in sitt cv före ett visst datum. Andra gånger så fiskar man på sociala nätverk, speciellt då de som är fokuserade på yrkeslivet. Du kan också rekrytera internt, det kan vara väldigt effektivt många gånger. Ett annat sätt är genom bekanta eller andra anställda som rekommenderar någon.

Bra och effektiva rekryteringsverktyg

Ingen vill slösa med sina resurser och det gäller även för rekrytering. Därför är det bättre att undvika dyra misstag redan från början. Med ett adekvat rekryteringsprogram kan du snabbare och mer effektivt hitta fram till den rätter personen. Det går att hitta mer information via Recruto.se. En hel del av rekryteringsprocessen kan läggas över på ett program, dessa kan vara mycket bättre på att hitta fram till rätt person än du själv.

Ibland är det inte så många som söker på ett jobb och då blir det inte lika mycket arbete. Då kan istället problemet vara hur du ska locka fler sökande. En del arbetsgivare satsar på bra arbetsförhållanden, subventioner, gratis lunch och mycket annat för att öka antalet sökande. För ju fler som söker desto lättare är det att få någon som är riktigt lämpad för jobbet. Hur rekryteringsprocessen med eRek går till går att läsa här.

En effektiv och snabb rekryteringsprocess sparar pengar för verksamheten. Du vill hitta någon till tjänsten, och då kommer även arbetet att flyta på bättre. Ibland handlar det om en helt ny tjänst, men ofta så är det fråga om att ersätta någon som slutat. Då har du begränsat med tid att hitta någon, allt beroende på hur lång uppsägningstiden är och hur snabbt tjänsten kommer att bli vakant.

Group of business people walking past office building

Planera smart och långsiktigt

Helt klart så finns det vissa moment du inte kan utesluta från rekryteringsprocessen. Oavsett hur du finner fram till lämpliga kandidater så måste deras utbildning, erfarenhet och personlighet ses över. En del använder sig av psykologiska personlighetstest för att se om den sökande kan vara intressant. Andra går över varje enskild ansökan personligen och intervjuar en lång rad personer.

Men det gäller att vara långsiktig i din planering och undvika felrekrytering. Speciellt viktigt är detta om du regelbundet letar efter personal eller vet med dig att det kommer att bli en hel del rekrytering framöver. då ska du skaffa ett riktigt bra verktyg som kan vara till hjälp både med att spara tid men även att hitta den rätter personen. Det är viktigt att hitta nya verktyg för rekrytering enligt artikeln i Skaraborgs Allehand.

Så även om det tar dina resurser i anspråk att undersöka och skaffa de rätta redskapen så kan du spara in mycket i framtiden. Det räcker faktiskt med en enda rekryteringscirkel för att du ska inse vilken skillnad det är. Ett företag ska vara bra stort och framgångsrikt för att kunna ta hand om sin rekrytering helt för hand. Det finns helt enkelt inte utrymme för det i en vanlig budget. Hur du undviker dyra kostnader för felrekryteringar genom att välja smarta verktyg skriver Dagens Nyheter om på den här sidan.

Satsa på personalen

Allt fler företag lägger ner lite extra intresse på att ta hand om sin personal. Det kan vara genom olika förmåner, men även med en omfördelning av arbetsuppgifterna. En kickoff varje år och julbord brukar också höra till programmet. Detta tjänar sitt syfte flera gånger om. För om arbetet är intressant och arbetsmiljön inbjudande så kommer personalen att jobba bättre. Det blir färre uppsägningar eller sjukanmälningar. Rent allmänt så tjänar ett företag på att ta hand om sin personal.

Detta kan också ligga till grund för en effektiv rekrytering. På vissa arbetsplatser är det svårt att hitta personal, eller till och med att få dem att stanna kvar. Det är ofta inte för att själva arbetet är tråkigt utan mer för att det lönar sig att jobba någon annanstans. Om detta är fallet kanske det är dags att se över personalens förhållanden och göra en del förändringar. Detta ska naturligtvis nämnas vid rekryteringen, för att locka till sig fler sökande. Viktigt att satsa på rekrytering för att få goda resultat i slutändan. Läs mer i denna artikel från Barometern-OT.

85-6-3-rekrytering-som-fungerar-utan-stora-kostnader

En väl planerad rekrytering kostar mindre

De rätta verktygen kan göra underverk oavsett vilket område det är fråga om. En duktig person kan göra mycket med begränsade möjligheter, men det kostar mer och tar längre tid. detta syns speciellt väl vid rekrytering där processen kan bli ganska lång. Annonsering, ansökningar, läsa cv och intervjua kandidater. Allt detta tar tid och kostar pengar.

Om du därför kan dra ner på vissa av momenten och snabba på dem så har du tjänat in en hel del. Samtidigt ska du inte vara allt för snabb så att det blir fel, men även här kan de rätta verktygen stå till tjänst. De moderna programmen tar fram lämpliga kandidater så att du kan börja i rätt ända. För det är mycket viktigt att få tag på den rätta personen till posten. Det kan bli både dyrt och långdraget att byta ut personal som inte passar in. Eller att handskas med de situationer som kan uppstå på grund av felrekrytering.

I längden så tjänar du alltså på att ha ett bra rekryteringsprogram. Det kan vara till hjälp redan från början, med annonseringen. För att sedan sortera och välja ut enligt de parameter du knappar in. Låt datorerna göra jobbet så att du själv kan koncentrera dig på något viktigare. Som att förbereda anställningsintervjuerna vilka vanligtvis är bäst att göra personligen.

Previous post:

Next post: