Kurs för dig som är intresserad av bygg

by 1375695474 on 20/09/2013

Med de nya lagar och regler som PBL har beslutat om, finns det stort behov av certifierade kontrollansvariga. Man kan inte längre arbeta som kontrollansvarig utan certifiering från de organ som SWEDAC godkänt. Detta har lett till ett behov av kurs för kontrollansvarig, det är mycket man ska kunna. Eftersom en hel del är nytt i den nya lagen, behöver man ofta en rejäl uppdatering.

kurs för kontrollansvarig

På en kurs för kontrollansvarig får man lära sig hur man utarbetar en kontrollplan. Detta är något som nya PBL lägger stor vikt på. Det är bland det första man gör när man sätter igång ett bygge, tillsammans med byggherren. Den praktiska tillämpningen av lagen är en viktig del av certifieringen av kontrollansvariga. Under byggperioden måste kontrollansvarig rapportera om något inte utförs enligt planen. Därför är det viktigt att utarbeta en fungerande plan redan från början.

En annan anledning till varför många vill uppgradera sig med en kurs för kontrollansvarig är juridik. Man har nu inkluderat entrepenörsjuridik i det som en kontrollansvarig måste ha kunskap om. Likaså är konsumenttjänstlagen ett nytt ämne. När man är kvalificerad för certifiering som kontrollansvarig har man naturligtvis redan stor erfarenhet och kunskap. Men med de nya ansvarsuppgifter som kommer att ingå i tjänsten behöver man en korrekt, ofta lite djupare, kunskap om dessa ämnen.

En grundläggande kurs för kontrollansvarig brukar ligga på runt fyra dagar. Har man redan certifiering för kvalitetsansvarig kanske man inte behöver en full kurs, det kan räcka med en kortare kurs för kontrollansvarig som fokuserar på det som är nytt. Även när man går en längre kurs, har man inte tid att gå djupare in på alla de ämnen som man behöver kunna för certifiering. För det mesta koncentrerar man sig på de viktigare delarna, resten får man studera själv.

Man behöver inga speciella kvalifikationer för att gå en kurs för kontrollansvarig. Efter kursen har man ett tentamenstillfälle. Men för att bli certifierad kontrollansvarig måste man ha en formell utbildning. Minst tekniskt gymnasium eller högskola. För den högre nivån (K) krävs det ingenjörsexamen. I tillägg måste man ha flera års erfarenhet inom bryggbranschen. Inte bara som arbetare, men i ledande position eller projektering.

Man kan göra ett undantag till regeln om utbildning om personen har minst tio års erfarenhet. Detta är delvis ett resultat av det faktum att man behöver många kontrollansvariga. En kurs för kontrollansvariga är ett utmärkt  sätt att kvalificera sig och vara mer säker på att man klarar av certifieringen.

 

 

Previous post:

Next post: