Hjärtstartare används allt för sällan 

by 1375695474 on 14/03/2017

Vissa saker är grundläggande för god hälsa. En sund kost, regelbunden motion, läkarkontroller och tandborstning. Men något som borde ligga högt upp på listan är också hjärtstartare. De kallas också för defibrillatorer och används vid hjärtstopp. Många gånger kan det ta ett antal minuter innan ambulansen hinner fram, och då kan skadan redan vara stor. Med en hjärtstartare har man inte bara en chans att överleva, men också slippa grava konsekvenser.

Faktum är att allt fler offentliga platser har en hjärtstartare tillgänglig. Det har varit olika kampanjer för att sprida information om vikten av att ha en liknande maskin och på sina ställen har de delats ut gratis. Men detta är inte tillräckligt för att rädda liv. De som befinner sig i närheten måste veta hur den fungerar, annars kan det gå riktigt illa.

Kurser och information om hjärtstartare

Första steget är naturligtvis att installera en defibrillator, och att markera platsen noga. I större byggnader anger man på skyltar var den befinner sig, både våning och rum. Detta gör det lättare att riktigt snabbt komma igång med att rädda livet på den som fått hjärtstopp. Nästa steg, långt innan det har skett en olycka, är att utbilda så många som möjligt om hur man använder en hjärtstartare. Du kan klicka här för information om utbildning i D-HLR hjärtstartare.

En vanlig person kan inte bli lika skicklig som ambulanspersonalen eller läkarna. Men de där få minuterna innan professionell hjälp anländer är mycket viktiga. Det kan vara skillnaden mellan liv och död, men också avgöra hur pass stora skador personen får. När hjärtat inte pumpar blod så får nämligen inte hjärnan tillräckligt med syre, och detta kan ha allvarliga konsekvenser. Ju snabbare man får igång omloppet i kroppen desto bättre. Sedan kan den utbildade personalen ta över och fortsätta arbetet med att hålla patienten vid liv. Akutgruppen erbjuder bra pris på hjärtstartare som kan användas på flera olika ställen.

Vikten av att använda hjärtstartare

Det är alltså inte tillräckligt med att placera ut hjärtstartare på ett antal platser, även om detta är en mycket bra början. Utbildning är en stor del av målet att rädda så många liv som möjligt. Det finns flera bra kurser som ger grunden i hjärt- och lungräddning. Dessa är inte så långa utan kan lätt tas av flera olika anställda på en större arbetsplats. På en del företag har man projekt med att låta sina medarbetare gå kursen en i taget.

Men det är ju inte bara på jobbet som man kan få hjärtstopp. Även privatpersoner gör väl i att se över sina rutiner för en eventuell olycka. Det är alltid bra att ha den utrustning som behövs, och även en grundläggande kunskap om hur den ska användas. Alla är intresserade av att rädda liv, och speciellt sina nära och kära. Därför hoppas många organisationer på att de kampanjer och informationsprojekt som finns ska leda till större medvetenhet. I detta inslag från Sveriges Radio rapporterar man om hur hjärtstartare sällan används. Detta är något som flera personer arbetar målmedvetet på att förändra.

Konsten att rädda liv

Varje år så drabbas många personer i Sverige av hjärtstopp, och ibland är det helt oväntat. Om det finns en hjärtstartare till hands, samt personer som vet hur den ska användas, så är chanserna för överlevnad riktigt stora. De första tre minuterna är de allra viktigaste, hjärnan måste få sitt syre. Klarar man av denna period så är oddsen stora att det går bra. Målet är därför att det ska finnas en hjärtstartare på allt fler platser. Men även att ännu fler individer väljer att gå en kurs för att kunna rädda liv när det behövs.

Previous post:

Next post: