Håll fönster och fasad rent

by 1375695474 on 06/06/2013

Det är mycket vackert med ett hus som har en putsfasad. Man kan ha olika material under, men ytan blir homogen och fin med puts. För att lägga en personlig prägel på huset kan man sedan välja att måla. Naturligtvis är detta också att rekommendera för att skydda väggen mot slitage. Fönstermålning kompletterar bilden, men är likaså viktig för att man inte ska få in fukt och röta i fönsterkarmarna.

putsmålning

Vid putsmålning i Stockholm kan man behöva ta bort den gamla färgen. En vanlig orsak till detta är att det är fel sorts färg. Moderna färger skyddar mer än den gamla sorten. För att ta bort färg kan man använda sig av en sandbläster. Detta tar bort ytlagret som sedan kan byggas upp på nytt.

Innan man börjar med putsmålningen måste man inspektera fasaden noggrant. Om man målar uppe på en dålig grund kommer det bara att ramla av. Man kan se om putsen sitter fast genom att sticka in en skruvmejsel eller liknande i  fasaden. Kommer det ut lös sand eller det är lätt att sticka in mejseln kan man behöva lägga ny puts innan man målar. När man knackar på putsen kan man även höra om det låter ihåligt bakom.

Man ska också titta noga om det finns sprickor eller hål. Det kan vara en småsak som lätt kan rättas till innan man sätter igång med putsmålningen. Men det kan också vara ett tecken på fuktskador. Med andra ord bör man undersöka orsaken till sprickorna ordentligt för att vara säker på att det inte är något allvarligare fel.

Det är viktigt att ytan är ren innan man börjar måla. Om det inte är så farligt kan det räcka med varmt vatten. Annars finns det både fasadtvätt och algtvätt som man kan ta till. Skölj av med rikligt med vatten. När väggen sedan är torr kan man ta itu med putsmålningen.

Både vid puts- och fönstermålning i Stockholm är det viktigt att temperaturen är rätt. Om det är för kallt torkar inte färgen, men även starkt solsken bör undvikas. Man börjar alltid med att grundmåla. Vilken grundfärg man väljer beror på  underlaget och vilken färg man ska använda utanpå. Efter att grundfärgen torkat kan man börja med själva målningen. Det brukar räcka med ett par lager färg för att det ska täcka bra och bli snyggt. Fönstermålning, liksom putsmålning, kräver gott förarbete. Om man tvättar och grundar väl kan man få ett fantastiskt resultat som håller i många år.

 

Previous post:

Next post: