Därför är psykologiska tester vanliga vid chefsrekrytering

by 1375695474 on 01/08/2019

Rekrytering är en konst. Företaget vill ha en bra person som passar för tjänsten. En som kan bidra till att verksamheten blomstrar. Personen å andra sidan vill ha ett jobb där hen kan växa. Där hens expertis och utbildning kommer till sin rätt. Konsten med rekrytering är att kombinera de här två sidorna så att de hittar fram till varandra. 

Chefsrekrytering är inte alltid så lätt. Du måste ha klara förutsättningar för vilken sorts person du är ute efter. Vad deras starka sidor bör vara. För de ska ju trots allt leda ett företag eller avdelning framåt. Speciellt viktigt är det när verksamheten har haft problem med chefer eller när det är lågkonjunktur. För då kan en bra ledare vara avgörande med att vända trenden och få kurvorna att peka uppåt. 

Var är chefen?

Det finns olika sätt och metoder för rekrytering. Framför allt gäller det att ha klart för sig vad som behövs. Vilka aspekter av en persons utbildning, erfarenhet och personlighet som är allra viktigast för just den här posten. Det är inte alltid som du måste vara så noggrann. Vissa uppgifter kräver inte den perfekta kandidaten. Men i regel så lönar det sig att vara noga vid rekryteringen, för att du ska slippa ångra dig senare. Speciellt när det handlar om chefer. Rubino – hitta ledaren ditt företag behöver. 

En rekryteringsfirma kan vara lösningen. De har all den expertis som krävs för att kunna sålla bland ansökningar och cv. Även innan det kommer så långt så vet de exakt var du ska leta. De har tillgång till databanker och sociala medier, vet hur man utformar en annons för att den ska dra till sig rätt personer. Samtidigt har de erfarenhet av att intervjua och prata med folk. Om du vill kan de göra det mesta för att sedan presentera några få, utvalda kandidater för dig att syna lite närmare. Sätt igång rekryteringen redan imorgon och hitta rätt medarbetare för er.

Hur du kan gå tillväga

Det är som sagt viktigt att redan från början ta sig tid att analysera behoven. Göra en kravställning som rekryteringsfirman sedan kan använda som grund för sin sökning. I vissa situationer kan erfarenhet vara det som du bör lägga störst vikt vid. Ibland väger rekryteringen mot den yngre generationen. Någon som anses ha fräscha tankar som kan förnya verksamheten. Det är naturligtvis en positiv sak, men kanske inte alltid just det som kan gagna ditt företag allra mest. 

Det kan nämligen vara bättre att hitta en chef som har erfarenhet. Ålder kan också ge en viss pondus, vilket kan komma till nytta när de ska leda sina medarbetare framåt. För det handlar alltid om att kunna gå framåt, vare sig man gör det med modernt tänkande eller förslag baserade på verklig erfarenhet. Realtid.se rapporterar här om faktorer som är viktiga vid chefsrekrytering. 

Hitta den allra bästa chefen

Det finns flera olika sätt att hitta fram till en bra chef, eller personal över huvud taget. Bland annat så måste du kunna erbjuda dem en bra arbetsplats. För en del kan det innebära en väl tilltagen lön, förmåner eller lite extra ledig tid. Samtidigt så vill du naturligtvis att de ska passa in på jobbet, att de ska kunna samarbeta med den personal som redan finns på plats. 

En diskussion som pågått ett tag handlar om psykologiska metoder. Alla har olika personligheter och några personer har tagit fram olika test du kan ta för att få veta vilken grupp du tillhör. I korta ordalag menar de att personlighet A jobbar bäst tillsammans med C, och att B och D aldrig ska blandas. Nu är det alltså inte så lätt och enkelt som exemplet, men vissa arbetsgivare vill veta vilken sorts grupp du hör till. Svenska Dagbladet rapporterar här om hur psykologiska tester är vanliga vid chefsrekrytering. 

Det är inte bara fråga om att ta reda på vilken grupp du identifierar dig med, men också hur du kan reagera i en viss situation. Ibland får du se den verkliga personen när det uppstår konflikter på jobbet eller när tidsfristerna är snåla. Under stress och med problematik att handskas med märker man ganska snabbt vem som är den rätta chefen. 

En arbetsplats där rekryteringen fungerar

Rekrytering är en process som ibland kan ta lång tid. Ju viktigare det är att du hittar bra personal, desto noggrannare måste du vara. Eftersom det inte är så lätt att byta ut någon som du anställt utan att ha mycket bra orsaker så gäller det att sålla ordentligt redan i början. Allt detta tar naturligtvis tid och resurser i anspråk. Men med tanke på vilken skillnad en bra chef, till exempel, kan göra för en verksamhet så inser du snabbt att det handlar om en investering. 

Långsiktig investering i företaget och dess medarbetare inkluderar många saker. Dels ska du skapa en trivsam arbetsplats. Det måste inte kosta en massa pengar utan kan ofta vara fråga om att organisera det hela väl. Planera en miljö där alla kan arbeta i fred, på ett produktivt sätt. För vissa verksamheter har det inneburit att man gjort ett nytt kontorslandskap. Tagit bort alla personliga skrivbord och gjort det hela mer öppet. 

Men det är inte alltid samma sak som fungerar överallt. Vad som är grunden för en trivsam arbetsplats är dock alltid personalen. När den dynamiken fungerar så brukar det andra falla på plats. Därför är rekrytering, med eller utan personlighetstest, en grundläggande investering som lönar sig. 

Previous post:

Next post: