Bra system leder till ökad lönsamhet

by 1375695474 on 11/05/2020

Vissa företag anlitar konsulter för att analysera hur verksamheten mår. De ser på olika detaljer och kommer sedan fram med en plan med förändringar. Allt för att öka lönsamheten. Andra försöker ha kontroll själva genom att läsa alla rapporter som de får och se närmare på vilka tilltag som fungerar bäst. Det handlar om att gå framåt. Att göra små eller stora justeringar för att bli mer produktiv. 

Ibland kan det vara fråga om en större investering. Du kanske behöver en viss maskin eller nya lokaler. Men det kan lika gärna vara dags att förändra rutinerna och metoderna. Dina anställda behöver bra redskap för att kunna göra sitt jobb. Om de stimuleras och organiseras så leder det ofta till mycket bra resultat. Ibland kan det vara något så till synes enkelt som ett nytt system. Alla behöver ett system som är enkelt, effektivt och tidsbesparande något som Next-tech erbjuder

Processen är ganska lik i många företag. Någon tar emot en förfrågan eller beställning från klienten. Denna går sedan vidare till den person eller avdelning som hanterar den. När allt är klart ska det hela faktureras och följas upp. Med andra ord så finns det många led i rutinen som måste fungera för att slutresultatet ska vara en nöjd kund. Vilket är det allra viktigaste om du vill lyckas i längden. 

Samtidigt gäller det att organisera arbetsplatsen. Scheman ska kanske läggas och ibland måste du registrera vem som jobbar vid varje given tidpunkt. Återigen så handlar det om att få detaljerna rätt för att helheten ska fungera. De anställda behöver bra system för att kunna hantera sina uppgifter på bästa sätt. 

Ett företag som går framåt

Vare sig du måste göra en investering eller helt enkelt se över rutinerna så måste du se framåt. Ett framgångsrikt företag är inte en slump. Det är hårt arbete men även förmågan att sätta smarta mål. Dels de långsiktiga prognoserna eller önskemålen. Var du vill se ditt företag om 10 år, och så vidare. Men för att nå fram dit är det viktigt att kunna sätt kortsiktiga mål. 

Det är ofta en balansgång att driva en verksamhet. Dels vill du vara effektiv och produktiv, det är ju så man tjänar pengar. Men en verksamhet är inte uppbyggd av bara maskiner. Dina medarbetare är en värdefull tillgång, en resurs som måste tas om hand. Se därför till att de har vad som krävs för att kunna gå framåt. För att klara av sitt jobb på ett tillfredsställande sätt. Ökad lönsamhet med bra system och goda rutiner.

Genom att investera i bra system och redskap för de anställda så skapar du en kedjereaktion som alla kan dra nytta av. De kan jobba på utan att behöva kämpa med undermåliga verktyg. Även de som inte är allt för drivna och försöker göra karriär vill kunna göra sina uppgifter på ett vettigt sätt. När de trivs och klarar av sitt jobb bättre så ökar produktiviteten och lönsamheten. Alla vinner på att en arbetsplats är väl utrustad och fungerar som den ska. 

Är det verkligen värt utgiften?

Det kan tyckas som att ett system är något du redan har. Din verksamhet har fungerat bra i så många år utan några sofistikerade system. Och det kan mycket väl vara sant. Men världen går framåt. Till och med staten kräver idag att vissa uppgifter ligger inne på datorn, att du med ett klick kan skicka in redovisningar och uppgifter. Det mesta är idag digitalt och förändring har varit fenomenal. Alla behöver användarvänliga system enligt Dagens Industri

Med ett bra system som är lätt att använda så kan du komma långt. Du kan minimera den tid som används för administrativa uppgifter. För inte så länge sedan skrevs allt för hand. Kanske med en skrivmaskin, men ändå en lång och utdragen process. Ett brev kunde ta flera dagar för att nå fram till destinationen, fast det bara var på andra sidan stan.  

Nu för tiden kan du göra mycket med bara några få klick med musen. På bråkdelen av en sekund kan alla dina anställda ha samma information. Du kan direkt se vem som är närvarande och vad de håller på med. Risken att en arbetsorder försvinner minskar när den direkt läggs in i systemet. Allt detta gör verksamheten mer produktiv och effektiv. 

Det lönar sig att jobba hårt

Ibland kan det kännas nästan omöjligt att lyckas. Det lönar sig att jobba hårt, men lite mer måste till för att du ska få framåt. Energin och kunskapen måste utnyttjas på rätt sätt. Vare sig du har ett stort eller litet företag gäller det att vara organiserad. Om dina anställda kan lägga fokus på det som verkligen är viktigt, det vill säga sina uppgifter, så får du ut mer av en vanlig arbetsdag. 

När du kan eliminera vissa led eller rutiner som bara tar tid så har du också kommit långt. Alla har lika mycket tid, en arbetsdag är inte längre än åtta timmar. Om du ska börja betala övertid så blir det dyrt, och är inte alltid lönsamt i längden. Men om du investerar i ett bra system så kan du dra ner på vissa uppgifter. 

Bara en sådan sak som tidrapportering har visat sig fungera mycket bättre med ett digitalt system. Dels kan personalen göra det direkt i mobilen eller på annat sätt snabbt rapportera sin tid. Ett alternativ är när du måste dra ditt ID-kort så fort du kommer in på arbetsplatsen. Det är ännu mer effektivt och uppgifterna går direkt in i programmet. När det sedan är dags att skriva ut lönerna eller rapportera något annat så har du allting till hands. Det minskar även chansen att fuska, vilket inom vissa yrkesgrupper har varit ett stort problem. 

Vikten av väl anpassade system

Ibland kan det vara värt att satsa på ett system som är direkt framtaget för en viss bransch. Du har funktioner som inte behövs inom andra områden, eller yrken. Men för de som är berörda innebär denna sorts system att de sparar ännu mer tid. Blir mer effektiva och produktiva. Andra system är mer generella och kan användas av flera olika branscher. 

För att klara sig i den hårda konkurrensen i dagens ekonomi måste du vara väl förberedd. Om du kan ge dina kunder det där lilla extra så kommer de att stanna kvar hos ditt företag. Men allt det här tar tid. Med ett bra system kan du öka din lönsamhet bland annat genom att vara mer effektiv. Systemet gör vissa saker som tidigare sköttes manuellt. Men nu när du har ytterligare hjälp, om än digital, så har dina medarbetare tid att ta hand om viktigare saker. 

Previous post:

Next post: