Många bolag saknar digital strategi

by 1375695474 on 04/10/2017

324-6-1-digital-strategi-grundlaggande-for-alla-foretag

Planering, strategi och målsättningar är uttryck som tagit på sig en ny mening de senaste åren. För aldrig tidigare har det varit så viktigt att ha kontroll över ditt företag. Att satsa i rätt inriktning och ha en plan för hur du ska använda dina resurser. Det som förändrats är naturligtvis den digitala revolutionen. Samhället, och speciellt då affärsvärlden, måste utnyttja alla de möjligheter som finns till hands för att kunna gå framåt.

Det digitala intåget har öppnat många dörrar som inte fanns tidigare. För många har livet blivit lättare och de kan tjäna mer pengar. Men det innebär också att du måste lära dig tänka i nya banor. Principerna runt en verksamhets framgång är kanske de samma, men praktiskt sett så är det helt nytt.

Lär dig mer om digital strategi

För att kunna hålla jämna steg med konkurrensen måste du egentligen ligga ett steg före. Det lönar sig att känna igen trender och ha en viss förmåga att förutse om de är värda att satsa på eller inte. Samtidigt måste du balansera det med vilka resurser du har till ditt förfogande. Oavsett om dessa är stora eller inte så vill ingen kasta bort det de med möda har tjänat ihop. Klicka här för att hitta en bra utbildning i digital marknadsföring och läs mer om den kan vara något för dig.

Det lönar sig verkligen att ta lite tid och utbilda sig inom detta område. Internet och allt som har med det att göra är här för att stanna. Den digitala världen har blivit fokus i dagens samhälle och det är ingenting du kan göra åt det. Inte för att de flesta skulle vilja ändra på detta, för det har lett till stora möjligheter. Men det är nu viktigt att vara uppdaterad och känna till hur detta nya sätt att jobba på fungerar. Och inte bara på ytan, utan hur du verkligen kan utnyttja det till din fördel. Du kan klicka här för att lära dig att skapa innehåll för sociala medier.

De sociala medierna är ett bra exempel på hur kunskap är viktigt. Idag har de flesta en profil på minst ett socialt nätverk, om inte flera stycken. Men hur du har kontakt med din familj och vänner är inte alls det samma som hur du använder dem för ditt företags räkning. Det finns metoder och knep som kan göra dig mycket framgångsrik som företagare genom att använda de sociala medierna på rätt sätt. Lär dig mer om detta och tillämpa det sedan på just din verksamhet.

Businesswomen working at table in office

Fortsätt att gå framåt

Det är dock inte fråga om en absolut vetenskap som aldrig förändras. Istället måste din digitala strategi och de tilltag du väljer att göra hela tiden utvecklas. Du måste hålla jämna steg med de nya rönen och veta hur de påverkar ditt företag. Inte så att det hela tiden är nödvändigt med förändringar. Men du måste ha ett grepp om vad som händer och sker så du inte hamnar på efterkälken. Smålands Dagblad skriver här om fokus på det digitala lärandet.

Så gott som alla använder sig idag av den digitala världen för mer eller mindre det mesta. Det är en integrerad del av varje nivå i samhället, från skolor och upp till regeringen. Tack vare en digital strategi så har många arbetsplatser förbättrats. Likaså de offentliga organen och administrationerna har lagt ner stor möda på att digitaliseras. På flera håll är det ett fortgående arbete eftersom det kräver en hel del tid och resurser. Dagens Industri skriver i denna artikel om hur en digital strategi är viktigt för att skydda samhället och företagen.

Lägg upp en plan för ditt företag

Det är ett väl känt faktum att utan en plan är det lätt att slösa med dina resurser. Detta är en princip som gäller i såväl det privata livet som i ett företag. Men det kanske märks allra mest när en verksamhet inte har klara målsättningar eller en tydlig strategi. För i affärsvärlden är ofta marginalerna mindre. Speciellt i början innan företaget har kommit igång ordentligt och vuxit till sig.

Därför vore det inte vist att hoppa över denna del av driften. Helt klart tar det tid att lära sig mer om den digitala världen och hur den kan användas till din fördel. Du kanske måste ändra ditt sätt att tänka och göra saker och ting på. Men i det långa loppet så kommer du att tjäna på att nu lägga ner lite möda på känna till exakt hur det fungerar.

Många bolag saknar digital strategi. Läs mer om detta i den här artikeln i Dagens Industri. Detta är ett stort misstag som kan stå dem dyrt. Istället gäller det att lära sig allt mer om digital strategi och marknadsföring. Du måste lära dig känna igen tecknen på vad som kan vara till nytta för dig. Var du ska gå lite djupare och kanske göra större förändringar.

Klara målsättningar ger stora resultat

Att driva en verksamhet utan digital strategi är nästan som att ha ett skepp utan kapten. Det är möjligt att du klarar dig och att allt går bra. Men det kan bli en svår resa med många faror eller hinder. Istället så lönar det sig att sätta upp klara mål för ditt företag. Dels de långsiktiga, var du ser verksamheten om fem eller tio år. Men även mindre mål som kan hjälpa dig nå fram till de större.

Businesspeople discussing over documents on wall in creative office

Därefter gäller det att lägga upp en strategi för hur du ska nå fram till dessa mål. Denna måste inkludera en digital strategi eftersom det är här som allt sker. Men egentligen så är allting ett samarbete. En del kan inte fungera utan den andra. Det handlar om en sammanslagning av den digitala världen och den fysiska. Du måste utnyttja de möjligheter som finns för att bli känd. Sprid information om ditt företag och se till att nå ut till dina kunder. När målen är klara och tydliga blir det lättare att sätta upp en strategi. Sedan är det bara att följa den tills du nått fram.

{ Comments on this entry are closed }

Caucasian businessman asleep at his desk

Ordet dokument har fått en ny betydelse. Tidigare så innebar det ett pappersark där informationen stod skriven. Detta är fortfarande fallet, men uttrycket har nu utvidgats till att inkludera även dokument som finns på datorerna. Alla former av dokumentation bör tas om hand på bästa sätt. Allt fler stora företag väljer därför att satsa lite extra på effektiv dokumenthantering.

Det har nu varit en övergångsperiod under några år. De flesta måste föra över sina traditionella dokument till digitalt format. Många har scannats in medan andra mest fört in informationen så att allting finns till hands i datorn. Det har varit ett stort jobb som fortfarande pågår på sina håll. Men ett som är nödvändigt och som i längden kommer att underlätta rutinerna avsevärt.

Bra utrustning och säkra metoder

För att kunna driva en verksamhet eller administration krävs det rätta redskap. I tillägg så är sättet att jobba på viktigt, och alla gör väl i att se över sitt arbetsflöde. När du har vad du behöver för att kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt märks det skillnad. Det är dock inte nödvändigt att köpa allt som kan vara av nytta. Även större verksamheter försöker fördela kostnaderna på olika sätt och vis. Du kan gå till den här webbsidan för att hyra multifunktionsskrivare.

Nyckelordet är effektiv hantering, något som leder till större förtjänster. För du kan alltid skyffla runt med dina papper, men det leder inte direkt någonstans. Genom att istället göra om dina rutiner så att de är mer effektiva kan bli till en vändpunkt. Ett led i det hela är digitalisering, vilket de flesta har insett vid det här laget. Läs mer på itonordic.se  och se om de har lösningen för dig.

Viktigt med bra rutiner

Ett dokument hanteras ofta av flera personer. Därför är det av vikt att ha rutiner som är effektiva och säkra. Du ska alltid kunna hitta fram till ett visst dokument utan att behöva leta efter det. Dokumenten bör vara lagrade eller förvarade på ett logiskt sätt, så att de alltid finns till hands. Ett problem som en del större administrationer eller företag har är att varje enhet har sitt eget system.

Det kan ta tid att samordna och få alla system att fungera tillsammans. En lösning är naturligtvis att byta ut dem och se till att alla har de samma rutinerna. Men det tar också sin tid. Vad de flesta funnit är dock att det är väl värt ansträngningen. Att snabbt kunna hitta fram till olika sorters dokument är ofta grundläggande för en väl fungerande arbetsplats. Computer Sweden skriver i en artikel om hur stora företag satsar på effektiv dokumenthantering.

Businesspeople Talking

Väl arrangerade överföringar

Självklart är det inte lätt att införa nya system för dokumenthantering. Det är viktigt att vara noggrann och gärna avsätta lite extra personal för uppgiften. Samtidigt så måste just de anställda vara med på noterna och förstå vikten av bra rutiner. De måste få klara instruktioner hur de ska förhålla sig till dokument och vad som förväntas av dem. Mariestads-Tidningen rapporterar här om hur det är viktigt att kommunerna sköter sin dokumenthantering på bästa sätt.

Offentliga kontor har ett speciellt ansvar för att behandla dokument på rätt sätt. Det är ju ofta fråga om privata uppgifter som kan vara lite känsliga. De kan behövas i vissa situationer, och måste finnas till hands vid rätt tillfälle. Allt fler av de statliga organen har digitaliserat sina rutiner vilket gör det lättare att snabbt komma fram till det rätta dokumentet. Men fortfarande så är det vanliga personer som sköter det hela och som därför måste förstå vikten av bra dokumenthantering.

Effektiv och säker dokumenthantering

Du ska inte tro att nya rutiner automatiskt fungerar som de ska. Vanligtvis krävs det en hel del information eller utbildning av personalen. Bland annat måste de vara övertygade om att förändringarna verkligen är för det bättre. För det är ju trots allt de som ska sitta varje dag och arbeta med dessa dokument.

Därför kan det ibland vara bra att prata igenom saken eller be om förslag redan innan alla rutiner förändras. De kan komma med förslag på hur förbättringar kan introduceras och var de svagaste länkarna finns. Eller så kommer du upp med olika förslag från experterna och introducerar dessa till de anställda. De får en chans att se på dem och säga vad de tycker.

Bättre arbetsplatser med effektiv dokumenthantering

Naturligtvis är det inte alltid möjligt eller praktiskt att göra saker på ett liknande demokratiskt sätt. Men helt klart måste det avsättas tid och resurser för att lära sig en mer effektiv dokumenthantering. Ibland kan detta inkludera regelbundna uppdateringar och någon form av kontroller. För både stora och små företag kan en mer effektiv dokumenthantering öka deras förtjänster. Det gör arbetet lättare för de anställda och de kan hinna med mer när allt flyter som det ska.

{ Comments on this entry are closed }

Allt du behöver veta om mobil forensik

June 28, 2017

Det finns en hel värld av information ute på nätet. Många gånger så har du ingen aning om hur många spår du lämnar efter dig. Och det spelar egentligen ingen roll, i alla fall för det mesta. Men ibland så kan dessa spår vara viktiga. Mobil forensik är en relativt ny vetenskap som håller på […]

Read the full article →

Så undviker du onödiga kostnader för felrekryteringar 

May 31, 2017

Rekrytering är en stor del av alla verksamheter. Det spelar ingen roll om det rör sig om den offentliga eller privata sektorn- det behövs alltid ny personal. Samtidigt så är det viktigt att inte få fel person till posten. Det kan ibland vara värre än att inte ha någon alls. Därför är verktygen eller metoderna […]

Read the full article →

Gå en kurs eller besök en inspirationsdag och utvecklas som människa

May 13, 2017

Att växa och utvecklas som människa är något som alla borde satsa lite mer på. Du har så mycket fint inom dig, alla har något som gör oss unika och speciella. Men det är inte alla som lyckas utnyttja det eller ens vet om vad de skulle kunna göra. Därför kan det ibland behövas en […]

Read the full article →

Hjärtstartare används allt för sällan 

March 14, 2017

Vissa saker är grundläggande för god hälsa. En sund kost, regelbunden motion, läkarkontroller och tandborstning. Men något som borde ligga högt upp på listan är också hjärtstartare. De kallas också för defibrillatorer och används vid hjärtstopp. Många gånger kan det ta ett antal minuter innan ambulansen hinner fram, och då kan skadan redan vara stor. […]

Read the full article →

Ny teknik gör klockarmbanden bättre 

February 26, 2017

Utvecklingen går framåt inom alla områden. Vissa nischer verkar vara helt färdiga, att det inte finns mycket mer att lägga till. Men de smarta och kunniga håller inte med om detta utan fortsätter att jobba med att förbättra och lägga till. Klockarmband hör till denna kategori. Något som funnits i bra många år, i flera […]

Read the full article →

Viktigt att stämplar visar rätt 

January 29, 2017

När samma sak ska skrivas på flera ställen kan det vara bäst med en stämpel. Detta är en vanlig sak för de som jobbar med räkenskap. Istället för att skriva dagens datum för hand så stämplar man det bara på varje papper. Många offentliga kontor och administrationer gör det samma, allt för att underlätta processerna. […]

Read the full article →

Friskvårdsbidrag används för till exempel massage

January 15, 2017

Att röra på kroppen är av högsta vikt för den som önskar skapa sig de bästa förutsättningarna för ett liv i hälsa. För att resultaten ska bli så goda som möjligt är det dock smart att återhämta sig emellan träningspassen. Detta kan man göra på ett antal olika sätt. De som utövar en sport professionellt […]

Read the full article →

Människor med funktionsnedsättning är ofta extra duktiga på jobbet

December 17, 2016

Det finns många olika människor i denna värld och oavsett vart man kommer ifrån och vilken bakgrund man har är alla lika mycket värda. Dessutom kan de allra flesta vara en bidragande faktor till ett samhälle som mår bra på alla plan. Detta gäller såväl privat som i arbetslivet. Den som får ett barn med […]

Read the full article →